top of page
joga, terapia tańcem, masaże

INTERNATIONAL SCHOOL

of YOGA & MOVEMENT

 

  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Ikona aplikacji blogger
Recent posts

A single decision can change your whole life


I have always been looking for something different in life, I could not sit still, I did not find myself at work in the office, I was not happy. Yoga was just a minor element, I "practiced" with yoga applications on the phone, with instructors on YouTube. I bought books that I never read, I did not understand yoga, and there was no yoga studio in my town.
2017 was a breakthrough year in my life. I quit my job and decided to change my life. I decided to teach yoga as a teacher in order to teach it in a sports club. I wanted to help athletes who may be tense from training, I thought about yoga as an addition to strength training. I didn't know yet how wrong I was.


I went for the yoga teacher training (TTC200) in Krakow very stressed; my knowledge of yoga was poor. It turned out to be the best decision of my life.


The training was very intense. Long morning yoga practice, a lot of substantive knowledge. Szymon and Vinay are very professional and conscientiously transfer their knowledge. They also have a lot of patience when answering millions of questions. I did not think that I would learn so much about yoga anatomy and that I will be happy to wait for the morning meditation and mantra.The first yoga classes I taught during the TTC200 was associated with light stress, but also joy and excitement. I also liked the intimate atmosphere of the classes and the small number of students. I met wonderful yogis from around the world. This training taught me a lot more than I thought. I also learned a lot about myself and what I want in life. I think this is the "magic" of yoga;)


After returning home from the TTC200 I had to act on my own. I organized free yoga classes in the park to show people that they shouldn’t be afraid of this new practice. I also taught yoga for friends in a friendly sports club. I rented rooms in nearby cities, did Facebook advertising and succeeded.I don't have my own studio, but it wasn't my goal either. Two years after the yoga teacher training, many ways opened up for me. Currently, I run classes in the gym, in a newly opened yoga studio, I have a permanent group of players from the local sports team and personal clients, I also constantly commute to teach classes in nearby towns.


In retrospect, I feel that yoga has found me. I am finally following the right path. I understood that I want to help people, that's why I want to develop myself as a teacher, I also plan to become an Ayurveda consultant because I care about a holistic approach to health.


The feeling when a yoga practitioner thanks for the classes and happily states that he or she feels better is indescribable. And the bliss on their faces after completing the yoga practice gives me energy and motivation to continue teaching yoga.There is no day for me not to come back thinking about my yoga training course and course notes because I care about the good quality of classes. I wholeheartedly recommend the TTC200 yoga teacher training in 5 Elements International School of Yoga and I wish to anyone who struggles to find their purpose that they to find a goal in life through yoga.


Agata Derebecka

-Polish text-


Jak jedna decyzja może zmienić całe życie.


Od zawsze czegoś szukałam, nie mogłam usiedzieć w miejscu, nie odnajdywałam się w pracy w biurze, nie byłam szczęśliwa. Joga była tylko mało znaczącym elementem, „ćwiczyłam” z aplikacjami w telefonie, z instruktorkami na YouTube. Kupowałam książki, których nigdy nie doczytałam, nie rozumiałam jogi, a w mojej miejscowości nie było studia jogi.


Rok 2017 był przełomowy w moim życiu. Zrezygnowałam z pracy na etacie i postanowiłam zmienić swoje życie. Zdecydowałam się na szkolenie nauczycielskie z jogi, z myślą aby nauczać jej w klubie sportowym. Chciałam pomóc rozciągnąć się, spiętym od treningów, sportowcom, myślałam o jodze jako dodatku do treningów siłowych. Jeszcze nie wiedziałam w jakim byłam błędzie.


Na szkolenie jechałam bardzo zestresowana, moja wiedza była uboga w temacie jogi. Okazało się, że to była najlepsza decyzja w moim życiu. Szkolenie było bardzo intensywne. Długie poranne praktyki, ogrom wiedzy merytorycznej. Szymon i Vinay są bardzo profesjonalni i rzetelnie przekazują swoją wiedzę. Mają również wiele cierpliwości przy odpowiadaniu na miliony pytań. Nie sądziłam, że tak dużo nauczę się o anatomii, że z radością będę czekała na poranne mantry i medytacje.


Pierwsze, prowadzone samodzielnie zajęcia, które wiązały się z lekkim stresem, ale też radością i podekscytowaniem. Bardzo odpowiadał mi też kameralny klimat zajęć oraz niewielka ilość osób. Poznałam wspaniałych joginów z całego świata. Szkolenie te nauczyło mnie o wiele więcej niż sądziłam. Dużo też nauczyłam się o sobie i o tym czego chcę w życiu. Myślę, że to właśnie „magia” jogi ;)


Po powrocie musiałam działać na własną rękę. Robiłam darmową jogę w parku, aby pokazać ludziom, że to nic strasznego J Prowadziłam jogę dla znajomych, w zaprzyjaźnionym klubie sportowym. Wynajmowałam sale w pobliskich miejscowościach, robiłam reklamę na Facebook’u i udało się. Nie mam swojego studia, ale nie było to też moim celem. Po dwóch latach od szkolenia, otworzyło się dla mnie wiele dróg. Obecnie prowadzę zajęcia w siłowni, w nowo otwartym studio jogi, mam stałą grupę piłkarzy z lokalnej drużyny oraz klientów personalnych, stale też dojeżdżam na zajęcia do pobliskich miasteczek.


Z perspektywy czasu czuję, że to joga odnalazła mnie. W końcu idę dobrą drogą. Zrozumiałam, że chcę pomagać ludziom, dlatego dalej chcę rozwijać się jako nauczyciel, planuję również zostać konsultantem ajurwedy bo zależy mi na holistycznym podejściu do zdrowia. Uczucie, kiedy podopieczny dziękuje za zajęcia i z radością stwierdza, że czuje się lepiej, jest nie do opisania. A błogość na twarzach po ukończonej praktyce dodaje mi energii i motywacji do dalszego działania.

Nie ma dnia, żebym nie wracała myślami do szkolenia i notatek, ponieważ zależy mi na dobrej jakości zajęć. Z całego serca polecam szkolenie nauczycielskie w 5 Elements i każdemu kto błądzi, życzę odnalezienia celu.


Featured posts
bottom of page